ინსტიტუტის განცხადება უკრაინაში მიმდინარე რუსული სამხედრო ინტერვენციის თაობაზე

დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის სამართლებრივი შეფასება

სტაჟირება დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტში

ურთიერთთნამშრომლობის მემორანდუმი და საჯარო ლექცია

სერგი ჯორბენაძის წიგნის - „რეკლამის განთავსება ტელემაუწყებელზე“ პრეზენტაცია

სამართლის ჟურნალ „სარჩევის“ ახალი ნორმის პრეზენტაცია
© 2017 დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი
თბილისი. საქართველო. ყველა უფლება დაცულია